09.12.2023г.  Суббота дистанционно
гр пар1 каб1 пар2 каб2 пар3 каб3 пар4 каб4 пар5 каб5
ЗУ-23 математика              
ИСиП-23     математика          
КС-23 обществознание              
МД-23 математика              
МР-23     история          
СВ-23 математика       география      
ТМ-23         математика      
ЭО-23     математика          
ДО-22 иностр. язык              
ИСиП-22 история   осн. алгоритм.   алгоритм. (2)      
КС-22 операц. сист.              
МД-22     математика          
МР-22         история      
ПД-22 теория гос-ва   конст. право   админ. право      
СВ-22     математика          
СП-22 МДК.01.01 Техн.свар.работ   информатика (1)   информатика (2)      
ЭО-22 информатика (1)   информатика (2)          
ЮС-22 информатика (1)   математика   информатика (2)      
ДО-21     иностр. язык 92)          
ЗО-21 МДК.04.01 Оценка  имущ.   МДК.04.01 Оценка  имущ.   МДК.03.01 Геодезия      
КС-21 интернет техн. (1)   интернет техн. (1)   интернет техн.   интернет техн.  
ЭО-21 охрана труда